W naszej ofercie

Hale i budynki w konstrukcjach  stalowych i żelbetowych

Hale i budynki w konstrukcjach stalowych i żelbetowych

Usługi termomodernizacyjne i remontowe

Usługi termomodernizacyjne i remontowe

Instalacje elektryczne, sanitarne,  wodno-kanalizacyjne

Instalacje elektryczne, sanitarne, wodno-kanalizacyjne

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu

Realizacje

Termomodernizacja budynku Delegatury UCS w Radomiu

Termomodernizacja budynku Delegatury UCS w Radomiu

Termomodernizacja budynku Delegatury UCS w Radomiu Inwestor- Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o. wraz z wymianą węzła cieplnego i wykonanie instalacji elektrycznej w węźle...